Elis Doležalová

Tvorba webů

Výroba webových stránek, které mají plnit požadavky na úspěšný web se skládá z několika na sebe navazujících fází, přičemž každá z nich hraje v celkovém procesu tvorby webu důležitou roli a nelze ji vynechat nebo přeskočit:

Postup

Úvodní analýza

Jaké jsou vaše představy, požadavky, jaká je cílová skupina, cíl webu, představa o grafické identitě webu

Vytvoření časového plánu a schválení rozpočtu projektu

Na základě úvodní analýzy vytvoříme časový plán realizace projektu.

Návrh architektury webu

celkové uspořádání jednotlivých kategorií a podkategorií webových stránek, logické uspořádání informací v rámci webu, vhodně pojmenované odkazy → zajistit přehlednost webových stránek a jejich použitelnost

Návrh grafického designu

stanovíme si případná omezení, firemní barvy

Schválení a uvedení webových stránek do provozu
Po uvedení stránek do provozu poskytuji i na základě další domluvy i správu a aktualizaci stránek

Balíčky, které vám pomohou při startu

Nevyhovuje vám konfigurace balíčků? Ozvěte se mi a vytvoříme spolupráci individuálně dle vašich potřeb. 

Balíček

MINI

Balíček

START

Balíček

START 2.0.

Balíček

TO THE UNIVERSE