Elis Doležalová

Návrh UX/UI

infoabsolvent.cz

Tento konceptuální návrh UI/UX vznikl v rámci předmětu Uživatelský výzkum. Infoabsolvent.cz je projekt provozovaný NPI a zkoumají, proč klesá návštěvnost webu. Web má primárně sloužit pro žáky 9. tříd, kteří se rozhodují kam na střední školu a druhá primární cílová skupina jsou žáci 4. ročníků středních škol, kteří se rozhodují kam na vysokou školu. Cílem výzkumu bylo zjistit, kde primární cílová skupina vyhledává informace, zda je web infoabsolvent.cz použitelný a zda by bylo potřeba aktualizovat design, který bude odpovídat dnešní době. Na základě rozhovorů s respondenty cílové skupiny a testování použitelnosti webu navrhuji nové UI/UX pro tento projekt níže.

Uživatelský výzkum

Při sběru našich dat v rámci kvalitativního výzkumu jsme využili hloubkových rozhovorů. Rozhovory byly semi-strukturované. Témata a otázky jsme měli dopředu připravené. Výstup z rozhovorů byl transkript, zvuková nahrávka nebo jsme si psali poznámky.

 

Testování použitelnosti

Vytvořili jsme si session guide a vedli testování použitelnosti s participanty na živé formě webu. Vytvořili jsme přehledný report, který obsahuje rozbor jednotlivých rozhovorů a následné výstupy, definování problémů, na jejichž základě jsme vytvořili doporučení.

Hlavní proces

Níže je naznačen jeden z hlavních procesů návštěvy webu. Student 9. třídy se pomocí jednoduchých  3 kroků rozhodne, kterou střední školu zvolit. Celou dobu má zobrazenou osu postupu 1.-3.krok, která slouží pro snadnou orientaci.