Eliška Doležalová

Apex Energy

Poptávka po alternativních zdrojích energie se zvyšuje a konkurence na trhu narůstá. Firma Apex Energy je moderní svým přístupem a chce být moderní i co se týče vizuální komunikace.

Cílem bylo vytvořit přehledný web, který vysvětlí technologií, její výhody a jak služby získat

UX/UI webu a brand identita

Vytvořila jsme přehledný web, který dobře popisuje nejen samotné fungování technologie, ale také veškeré služby od firmy Apex Energy.

 Zvolila jsme výraznou hlavní barvu, která ladí s logem samotné firmy. Celý vizuál je doplněný o černou, šedou a bílou barvu, které zvýrazňují důležité prvky. 
Fotografie a ikony dokreslují textový obsah a oživují jeho celkový vzhled.